Диагностика и промяна на организационната култура

Ким С. Камерън, Робърт Е. Куин
Диагностика и промяна на организационната култура предлага една рамка, инструмент за осмисляне, комплекс от систематизирани стъпки, и методология за подпомагане както на мениджъри, така и на организации, за провеждане на внимателен анализ и изменения в тяхната фундаментална култура.
21.00 лв.
Диагностика и промяна на организационната култура предлага една рамка, инструмент за осмисляне, комплекс от систематизирани стъпки, и методология за подпомагане както на мениджъри, така и на организации, за провеждане на внимателен анализ и изменения в тяхната фундаментална култура. Камерън и Куин съсредоточават своите усилия върху методи и механизми, които са в състояние да помогнат на мениджъри и агенти на промяна при изменение на основните елементи в техните организации. Авторите предлагат също така инструмент в помощ на отделните лица, с които да направляват процеса на промяна на най-основно равнище – това на културата. Книгата предлага на вътрешни или външни специалисти една систематична стратегия за улесняване на фундаментална промяна, която, на свой ред, предоставя възможности за иницииране и провеждане на други изменения.

В Диагностика и промяна на организационната култура, авторите:
• Разглеждат важността от вникването в естеството на организационната култура и нейната роля за улесняване или затрудняване на насочени към подобряване действия;
• Предоставят инструмент за диагностициране на организационната култура, придружен от инструкции за неговото попълване и остойностяване;
• Описват опита на организации, разработили стратегия за промяна на предишната си култура, за приближаването ѝ към максимално желаната;
• Отделят внимание на необходимостта от личностни изменения в името на нова организационна култура;
• Предоставят инструмент, който ще помогне на мениджърите при набелязване на основни умения, които да култивират или доразвият у себе си, ако желаят да допринесат за културната промяна в своята организация;
• Включват свързани с културната промяна идеи и предложения по отношение на всеки от четирите типа култура – пазарна, адхократична, кланова и йерархична;
• Предлагат списък с предложения за усъвършенстване на управленски умения и компетентност.

ISBN: 978-954-327-082-8