Позитивна психология

Румен Стаматов; Светлана Сарийска
Книга за щастието, добрия живот, смисъла в живота, постиженията, благоденствието. потока, насладата, положителните емоции. Професор Румен Стаматов ни представя основните концепции, идеи и емпирични открития на позитивната психология.
24.95 лв.

Книга за щастието, добрия живот, смисъла в живота, постиженията, благоденствието. потока, насладата, положителните емоции, духовността, мъдростта, креативността, емпатията, алтруизма, благодарността и прошката. 

Изложена е и гледната точка на позитивната психология по отношение на пътищата за постигане благоденствие и здраве.  

Професор Румен Стаматов ни представя основните концепции, идеи и емпирични открития на позитивната психология.

ISBN: 978-954-262201-7