Сърцето на промяната

Джон П. Котър, Дан С. Коен
Авторите поднасят революционния процес на промяна, подреден в осем стъпки. Те разкриват как този апел към сърцето за сметка на разума мотивира хората за преодоляване на редица на пръв поглед непреодолими препятствия по пътя на промяната и за постигането на резултати, от които просто спира дъхът."
14.50 лв.
Котър и неговият съавтор Дан С. Коен се задълбочават в темата за промяната, с цел да достигнат до това, което се случва в действителност. Живият и убедителен разказ на хората от предната линия, на работниците и служителите в най-различни организации, помага на авторите да атакуват фундаменталния проблем, който стои пред всяка голяма трансформация: Как стигате отвъд обикновеното послание, как се докосвате до наистина променящото се поведение на хората?
Създадена въз основа на интервюта, взети от около 100 организации в процес на промяна, Сърцето на промяната ни дава един прост, но едновременно с това провокативен отговор на този въпрос, който променя завинаги начина, по който организациите и отделните индивиди подхождат към промяната. Докато повечето компании поддържат становището, че промяна означава да накараш хората да мислят по друг начин, Котър и Коен са на мнение, че те трябва да се чувстват различно. За тази цел въвеждат новото динамично понятие “виж, почувствай, променяй се”, което вдъхва желание за действие и показва на хората онези силно основателни причини за промяна, които възпламеняват емоциите им.
Авторите поднасят революционния процес на промяна, подреден в осем стъпки. Читателите на Сърцето на промяната потъват дълбоко в историите на най-добрите лидери на промяната, които прибягват не само до рапорти и анализи, но и до видеокамери, самолети, офис дизайн и още ред конкретни елементи, имащи за цел да подтикнат хората към позитивни действия. Те разкриват как този апел към сърцето за сметка на разума мотивира хората за преодоляване на редица на пръв поглед непреодолими препятствия по пътя на промяната и за постигането на резултати, от които просто спира дъхът.
Джон П.Котър е световнопризнат експерт по проблемите на лидерството, преподавател в Harvard Business School и автор на много книги, включително световния бестселър с огромен тираж Ръководство на промяната. Дан С. Коен е служител и принципал на Deloitte Consulting LLC.

ISBN: 954-9964-73-6