Скритият смисъл на парите

27.09.2021

Когато преди няколко години се запознах с работата на д-р Маданес в областта на взаимоотношенията, нищо не предвещаваше, че ще дойде момент, в който ще издадем нейната книга, за това как парите влияят на взаимоотношенията и какво да правим, за да ги ползваме за помощник, и да не допускаме да се превръщат в разрушителна сила. Първата книга на д-р Маданес, която издадохме на български език, „Революция на връзките“, донесе повече разбиране, какво мотивира нашите действия, изборите, които правим и как да постигнем и поддържаме хармонични взаимоотношения. Много хора ни писаха, че е трябвало да прочетат по-рано тази книга и че са се променили след като са я прочели. 

Със „Скритият смисъл на парите“ Ви представяме един аспект на човешките отношения, невинаги очевиден, но с изключително значение за нашия живот в съвремието ни. 

В последните години много се говори за финансовата грамотност и за нуждата от финансово обучение на децата. Това не е случайно. Множество изследвания показват, че финансовата грамотност има пряка връзка с днешното разбиране за професионален успех. Децата и младежите са бъдещите възрастни, а семейството, все още е основният източник на познания за парите и начините на тяхната употреба. 

Вярвам, че да прочетат тази книга е важна крачка, която родителите могат да направят, за да намерят подкрепа в техния стремеж към по-добри отношения в семейството, както и за да създадат предпоставки за формиране на здравословно отношение към парите у нашите деца.

Младен Запрянов

Към всички новини »