Бизнес и организационно развитие

Бизнес и организационно развитие

Екипът на Адвиза има значителен опит в изработване и изпълнение на стратегически цели. Заедно с нашите клиенти определяме целите, които стоят пред тях и пътищата, по които да постигнат най-добър успех.  Оказваме им подкрепа в осъществяване на необходими промени, засилване на техните положителни и овладяване на негативните ефекти.
Създаваме яснота и усъвършенстваме процесите във фирмата, за постигане на стратегическите цели на клиента. Владеем изкуството на водене на проекти, като както обучаваме проектни ръководители при клиента, така и подпомагаме клиентите си с опитни и успешни Проджект мениджъри при изразена необходимост.


Медиация и постигане на споразумения.

Медиация и постигане на споразумения.

В живота често имаме спор или сложни взаимоотношения, при които не успяваме да постигнем съгласие.

Нашите висококвалифицирани и сертифицирани бизнес медиатори ще ви помогнат да видите различни възможности, да намерите общия интерес и да постигнете извънсъдебни споразумения в оптимални срокове. Ще получите квалифицирана помощ и при всички видове семейни усложнения и имотни спорове.

Ако ви предстоят сложни преговори, ще изработим заедно стратегията за това как да ги водите. При специални случаи, можем да включим в екипа ви професионален преговарящ за още по-добър успех!


Личностно развитие

Личностно развитие

Всеки човек може да бъде най-доброто, на което е способен!

„Пътят на успеха“ е специално разработена индивидуална програма от 8 части. Решението върху кои области ще акцентираме вземаме заедно, съобразно личните ви цели. Програмата ще ви даде възможност да покажете най-доброто от себе си! Запишете предварителна безплатна сесия.

"Пътят на успеха" за екипи е форма на съвместна работа за изграждане или изясняване на стратегии, подпомагаща определянето и изясняването на индивидуални и екипни приоритети, засилваща сътрудничеството и чувството за принадлежност. Форматът се планира съобразно зрелостта на екипа, специфичният етап на развитието му или жизнения цикъл на компанията. Препоръчва се за екипи от висши и средни управленски нива.

Бизнес обучения

Екипът на Адвиза работи за способни, ангажирани и мотивирани служители на нашите бизнес-клиенти!

Заедно разработваме конкретна програма за работа със служителите за повишаване на уменията им в желания компетентностен модел на организацията. Стратегия и Изпълнение, Управление, Вземане на Решения, Управление на Промяната, Управление на Проекти, Лидерство, Успешно водене на преговори, Успешна комуникация, Увлекателно говорене пред публика, Управление на Риска, Управление на Продажбите, Създаване и Управление на Продукти, Финанси, Организационно Развитие са част от портфолиото ни от познания и умения, които променят хората и организациите. Всички обучителни програми се изработват конкретно за клиента за да постигнат най-добър резултат в неговата организация.


Съвети и представителство при взаимоотношения с финансови институции

Съвети и представителство при взаимоотношения с финансови институции

Взаимоотношенията с банките не винаги са ясни, често разбираме само част от всичко записано в договорите, които ни предлагат, назависимо дали става въпрос за кредит или транзакционно обслужване.

Ние ще ви помогнем да се ориентирате какво точно ви предлагат, ще ви дадем съвети какво точно да искате, а бихме могли и да преговаряме от ваше име.

Нашите финансови съветници ще търсят и предложат най-доброто решение за вашите нужди.


 

Пишете ни
или се обадете на телефон +359 894 393 373