Дубровник 2021

04.07.2021

На 29 и 30 юни в Дубровник се проведе издание от Менторската програма на доктор Клое Маданес, основател на течението Стратегическа семейна терапия! На събитието бяха поканени  петнаседет колеги, Стратегически интервенционисти, от Австралия, България, Германия, Гърция, Нидерландия, Новрегия, САЩ, Словакия, Словения и Швейцария.
Основателят на Адвиза, Младен Запрянов, беше сред участниците и сподели: 

Доктор Клое Маданес е изпреварила времето си! Нейната работа в областта на взаимоотношенията, оздравяването на семейните отношения, защитата на правата на децата е основа за изграждането на един по-хармоничен и добър свят. Свят с повече хуманност, по-малко диагнози, повече отговорност и откритост, повече любов! Когато се докоснеш до човек като нея, осъзнаваш колко много може да направиш за хората около теб! Благодаря, Клое!

Към всички новини »