Новини

Добри новини за бъдещето на медиацията!

Ние в Адвиза сме радостни да споделим новината, че на 7ми Август 2019 в Сингапур 46 държави подписаха Конвенцията на ООН за Изпълнение на Международните Споразумения Постигнати чрез Медиация, известна още като Сингапурска Конвенция за Медиацията, Тази конвенция ще отвори нови възможности за ефективно разрешаване на международни търговски спорове използвайки инструментариума на медиацията. Медиацията има уникално предимство - прави възможно запазването на комуникацията и взаимоотношенията по време и след приключване на спора.

Прочетете още »